(028) 3823 0291, 3829 2399, 3824 5819

Phần cứng (TDS)

 

       Cung cấp các thiết bị xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Nguồn Nhân Lực

 

 

 

Cung cấp giải pháp và thiết bị xây dựng hệ thống Quản lý sản phẩm bằng mã số, mã vạch

 

-----------------------------------------------------

Trân trọng kính chào,

NGUYỄN DUY TÂN

Phòng Công Nghệ Nhận Dạng Tự Động và Phát triển Phần mềm

Mobile phone: 0903 199 356

Office phone : (028) 3911 1060, 3823 8401

E-mail: tannd@tdt-tanduc.com