Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)

Phần mềm

Chúng tôi là nhà phân phối phần mềm bản quyền của các nhà cung cấp phần mềm phổ biến trên thế giới (Microsoft, Symantec, Autodesk, Adobe, Quark, ...)

Thiết kế Website

- Chuyên thiết kế website
- E-Catalogue
- Phần mềm quản lý điều hành eTour
- Dịch vụ Domain & Hosting

Phần mềm ứng dụng Tân Đức

- Phần mềm Quản lý Nhân sự- Chấm công - Tính lương.
- Phần mềm In Hóa Đơn (InP).
- Phần mềm Quản lý Kho.

Trường CNTT Tân Đức

- Chương trình đào tạo Microsoft
- Chương trình đào tạo EC - Council
- Chương trình đào tạo SolidWorks
- Chương trình đào tạo AutoDesk....

Giải pháp & Dịch vụ
- Giải pháp ảo hóa, điện toán đám mây, office 365, email, backup...
- Dịch vụ chuyển đổi, triển khai ảo hóa, nâng cấp hệ thống, Azure...

Giới thiệu vắn tắt
"Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)" nguyên là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức được thành lập vào năm 1991. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, từ tháng 03 năm 2002 Công ty chuyển đổi đăng ký kinh doanh theo hình thức Công ty Cổ Phần.
 

 

Xem tiếp