Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT
Bản quyền phần mềm
My status
My status
My status
My status
My status
My status
WEB, Domain, Hosting
My status
My status
My status
028 3823 3234
Phần mềm ứng dụng
My statusMr Cường
028 3911 1060
Trường CNTT Tân Đức
My statusMr. Dũng
My statusMs. Diễm
My statusMs. Anh
My statusTrung tâm thi
028 3824 5819

Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)

Liên hệ

Quý khách vui lòng điền thông tin vào các mục có dấu *để liên hệ với chúng tôi:
Họ tên*:
E-mail*:
Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại*:
Fax :
Chủ đề:
Tiêu đề*:
Yêu cầu*:
    

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC
Trần Minh Phương - Giám Đốc
Địa chỉ : 103 Pasteur, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3822 0590 / 3823 0291 / 3822 9633
Fax : (028) 3829 7431
Website: www.tdt-tanduc.com