Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Bảng giá Linux Hosting

Linux hosting

Mô tả Basic Medium Advanced Professional Enterprise Platinum
 Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng)  Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
 Dung lượng lưu trữ (MB)  200 500 1000 1500 2500 5000
 Băng thông lưu chuyển dữ liệu tối đa (GB/tháng)  10 20 25 30 50 80
 Sub-domain  1 3 5 10 15 20
 Tài khỏan email POP3/SMTP Webmail theo tên miền riêng  10 15 20 50 70 150
 Tài khỏan FTP
 CPanel quản lý hosting

 Ngôn ngữ

PHP
 Hỗ trợ kỹ thuật  24x7  24x7  24x7  24x7    
 Các dịch vụ bổ sung (VNĐ/Tháng)
 Lưu trữ thêm 100 MB/tháng Liên hệ
 Bổ sung thêm 01 database

Liên hệ

 Cấp thêm 05 email account Liên hệ
 Bổ sung thêm 1 tài khoản FTP Liên hệ
 Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
 Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

Ghi chú:
- Các mức giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014