Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Dịch vụ Email Offline

Mô tả Mail Relay 1 Mail Relay 2 Mail Relay 3 Mail Relay 4 Mail Relay 5
 Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng)  Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
 Dung lượng mail box relay (MB)  50  100  200  500  1000
 Account root mail

 Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
 Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
 Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

Ghi chú:

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013