Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Virtual Private server

Mô tả EasySTANDARD  EasyPOWER EasySTRONG EasySUPER
 Phí khởi tạo dịch vụ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
 Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng)  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
 CPU (share)  Intel Xeon Quad Core  Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)  Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)  Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)  Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)
 RAM (Fix)  512MB  768MB  01GB  02GB
 HDD (Fix) (GB)  40  60  80  100
 Lưu lượng thông tin (GB/tháng)  500  800  1000  1500
 Địa chỉ IP  1IP
 Phương thức quản trị  Remote Desktop
 Hệ điều hành  Windows / Linux
 Hỗ trợ kỹ thuật  24x7
 Các dịch vụ bổ sung
 Bổ sung lưu lượng thông tin 100GB/tháng

Liên hệ

 Bổ sung 10GB ổ cứng Liên hệ
 Bổ sung 512MB RAM (*) Liên hệ
 Chương trình quản lý hosting:        DirectAdmin Liên hệ
 Chương trình quản lý hosting: Hosting Controller Liên hệ
 Thời hạn hợp đồng & phương thức thanh toán
 Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

Ghi chú:

- 01 VPS tối đa 02 GB RAM
- Bảng giá này chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013