Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT
Bản quyền phần mềm
My status
My status
My status
My status
My status
My status
WEB, Domain, Hosting
My status
My status
My status
028 3823 3234
Phần mềm ứng dụng
My statusMr Cường
028 3911 1060
Trường CNTT Tân Đức
My statusMr. Dũng
My statusMs. Diễm
My statusMs. Anh
My statusTrung tâm thi
028 3824 5819

Khuyến mãi Lệ phí thi Microsoft

KHUYẾN MÃI KỲ THI CHỨNG CHỈ MICROSOFT

Để giúp ACE có nhiều cơ hội đạt chứng chỉ Microsoft, Tân Đức IT School gửi đến ACE chương trình ưu đãi hấp dẫn như sau:

  • Lệ phí thi các môn của Microsoft: 1 400 000 VND/môn
  • Thí sinh nếu không vượt qua kì thi lần đầu, có thể thi lần 2 với mức lệ phí ưu đãi: 1 000 000 VND/môn

Điều kiện:

  • Chỉ áp dụng các ký thi: 70-xxx, 74-xxx, MBx-xxx
  • Thời hạn áp dụng: 5/1/2017 - 28/2/2017

Do số lượng voucher có hạn ACE vui lòng liên hệ với Tân Đức sớm để nhận được ưu đãi.

Hotline: 38245819

Email: anhtn@tdt-tanduc.com