Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT
Bản quyền phần mềm
My status
My status
My status
My status
My status
My status
WEB, Domain, Hosting
My status
My status
My status
028 3823 3234
Phần mềm ứng dụng
My statusMr Cường
028 3911 1060
Trường CNTT Tân Đức
My statusMr. Dũng
My statusMs. Diễm
My statusMs. Anh
My statusTrung tâm thi
028 3824 5819

Các kỳ thi Microsoft sắp hết hạn

Untitled Document

Danh sách các kỳ thi sắp hết hạn dược cập nhật trong danh sách dưới đây. Vui lòng chọn chuyên ngành công nghệ của bạn để xem kì thi sắp hết hạn trong 12 tháng tới.
Find exams scheduled to be retired in the next 12 months, listed by technology. (The information that follows is subject to change.)

Microsoft Dynamics
SharePoint
Visual Studio & .NET
Windows
Windows Server
Khác (Others)

Lưu ý (Note):
- Các kỳ thi sắp hết hạn vẫn được đăng kí thi bình thường trước ngày hết hạn đã được thông báo. Tuy nhiên kế hoạch của Microsoft có thể thay đổi, vì vậy bạn hãy luôn truy cập vào danh sách các kỳ thi MS (danh sách) để cập nhật chính xác nhất.

As technology changes, we add new exams and revise or retire older exams. Our goal is to provide at least 6 months notice prior to retirement to give you an opportunity to finish earning your certification. Note that both the exams and their planned retirement date are subject to change, and we encourage you to check the exam retirement page regularly for the latest information.

- Các chứng chỉ bạn đã lấy được vẫn còn hiệu lực kể cả khi kì thi đó đã hết hạn. Điểm số vẫn giữ trên thông tin cá nhân của bạn. Nếu chứng chỉ bạn đang cần lấy nằm trong danh sách hết hạn, bạn cần đăng ký thi sớm trước ngày hết hạn kể cả việc thi lại.

Keep in mind that even if an exam that is part of a certification you earned is retired, your certification is still valid. When an exam you passed is retired, the exam record remains on your transcript. If you’re working toward a certification that includes one of the exams listed for retirement, please be sure to take the exam prior to the retirement date. Allow time for a retake if necessary.

animated-telephone-image-0017 HOTLINE: 08 3824 5819

 

 

Tin khác