Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT
Bản quyền phần mềm
My status
My status
My status
My status
My status
My status
WEB, Domain, Hosting
My status
My status
My status
028 3823 3234
Phần mềm ứng dụng
My statusMr Cường
028 3911 1060
Trường CNTT Tân Đức
My statusMr. Dũng
My statusMs. Diễm
My statusMs. Anh
My statusTrung tâm thi
028 3824 5819

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 3/2017

Kính thưa Quý khách hàng,

Công ty cổ phần Tân Đức kính gởi đến Quý vị Chương trình khuyến mãi lớn của GFI SOFTWARE quý 3 năm 2017.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và chính sách giá cả tối ưu.

*Email: tdt@tdt-tanduc.com . Hoặc điện thoại : +84 (28) 3822 0590

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI QUÍ 3 NĂM 2017
Mã áp dụng
Sản phẩm áp dụng Tên chương trình Mô tả Thời gian áp dụng
GFI        
GFINBQ317_03

Mua mới sản phẩm: Mail Essential, Archiver, Faxmaker, Lanagurad, WebMonitor

*Không áp dụng các trường hợp upgrade & add on

50% off business starter 50% Off cho đơn hàng có số lượng tối thiểu 25 user. Quý 3
GFINBQ317_04 Áp dụng đơn hàng  mua mới bất kỳ sản phẩm nào của GFI, khi trình được license còn thời hạn sản phẩm cùng loại của hãng phần mềm khác. Switch to GFI Sofware 50% off khi trình được license  hoặc báo giá  sản phẩm cùng loại của hãng phần mềm khác.. Quý 3
GFINBQ217_07 Áp dụng các đơn hàng mua mới với các sản phẩm của GFI , trừ các sản phẩm: Faxmaker Online, GFI OneGuard, GFI OneConnect, trường hợp version upgrade hoặc additiional licenses. Get even more from GFI Prime 50% Off khi upgarde các sản phẩm GFI Prime để được full support. Qúy 3
GFIRBQ317_01 Áp dụng cho đơn hàng renew sản phẩm GFI, trừ các sản phẩm GFI FaxMaker Online, GFI OneGuard, GFI OneConnect, hoặc các đơn hàng version upgrades và additional licenses Renew two years SMA and get the third year for free

Được hỗ trợ miễn phí  thêm 1 năm maintenance, khi renew với giá 2 năm maintenance.

*Áp dụng cho các khách hàng có ngày expired trong khoản thời gian từ 1/7 đến 30/9/2017.

Qúy 3
GFIRBQ317_02 Áp dụng cho đơn hàng renew các sản phẩm GFI Mail Essential, GFI Languard, GFI WebMonitor, GFI Faxmaker, GFI EventsManager, GFI Endpoint Security, GFI Archiver Version upgrade / Amnesty program

20% Off cho các đơn hàng renew trước ngày 15/8/2017

*Áp dụng khách hàng có license đã hết hạn. Maintenance được tính bắt đầu từ ngày order.

Qúy 3
GFIRBQ317_03 Áp dụng các đơn hàng renew, không áp dụng GFI FaxMaker Online, GFI OneGuard, GFI Connect, hoặc các đơn hàng upgrades, additional licenses Early Bird – 15% off Renewals

Of 15% khi thực hiện các đơn hàng renew trước ngày 30/9/2017

*Áp dụng cho các khách hàng có ngày Expired từ ngày 1/10 - 31/11/2017

Từ 15/8 đến30/9/2017
Kerio        
KERIONBQ317_02 Áp dụng cho các đơn hàng renew sản phẩm Kerio Renew two years SMA and get the third year for free Được hỗ trợ miễn phí  thêm 1 năm maintenance, khi renew với giá 2 năm maintenance,
*Áp dụng cho các khách hàng có ngày expired trong khoản thời gian từ 1/7 đến 31/10/2017.
Qúy 3
KERIORBQ317_01 Áp dụng cho các đơn hàng renew sản phẩm Kerio Version upgrade / Amnesty program 20% Off cho các đơn hàng renew trước ngày 15/8/2017.
*Áp dụng khách hàng có license đã hết hạn trước ngày 30/6/2017.
 Maintenance được tính bắt đầu từ ngày order.
đến 15/08/2017
KERIORBQ317_02 Áp dụng cho các đơn hàng renew sản phẩm Kerio Early Bird – 10% off Renewals 10% Off cho các đơn hàng renew trước 30/9/2017, và khách hàng có ngày expire từ ngày 1/10 đến 31/11/2017 đến 30/9/2017

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và chính sách giá cả tối ưu.
*Email: tdt@tdt-tanduc.com . Hoặc điện thoại : +84 (28) 3822 0590

Tin khác