(028) 3822 0590, 3829 2399

Lưu trữ hosting

Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ hosting chuyên nghiệp giúp cho sự ổn định email hay website của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.

 

Hệ thống Server của TD&T đặt tại datacenter ở Mỹ và Việt Nam, sử dụng Premium bandwidth. Với đặc tính cao cấp này chúng tôi đảm bảo server uptime là 99.95%. Alertra giám sát hoạt động server của chúng tôi 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, bất kỳ trục trặc nào liên quan đến server sẽ được thông báo và phục hổi trong vài phút.