(028) 3823 0291, 3829 2399, 3823 3234

Phần cứng (TDS)

 

       Cung cấp các thiết bị xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Nguồn Nhân Lực

 

 

Thiết bị đọc vân tay 

Nhân sự
 

Thẻ từ

Nhân sự
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

-----------------------------------------------------

Trân trọng kính chào!