(028) 3823 0291, 3829 2399, 3823 3234

Phần cứng (TDS)

 

       Cung cấp các thiết bị xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Nguồn Nhân Lực

 

 

 

Cung cấp giải pháp và thiết bị xây dựng hệ thống Quản lý sản phẩm bằng mã số, mã vạch

 

-----------------------------------------------------

Trân trọng kính chào!