Tên miền

Cung cấp  tên miền Việt Nam:

.VN

.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN

.PRO.VN | .INFO.VN | .HEALTH.VN

.ORG.VN | .GOV.VN  | .EDU.VN | .INT.VN  | .AC.VN | Tên miền địa giới hành chính 

.NAME.VN 

Tên miền tiếng Việt 

 

Cung cấp  tên miền Quốc tế:

.COM

.NET

.ORG

.INFO

.V.v..

 

Các thông tin biểu mẫu liên quan đến tên miền quốc gia và quốc tế.

- Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền, vui lòng bấm vào link "Hồ sơ đăng ký tên miền" để xem và download.

- Quy định sử dụng tên miền quốc gia, vui lòng bấm vào link "Quy định sử dụng tên miền quốc gia" 

- Quy định sử dụng tên miền quốc tế, vui lòng bấm vào link "Quy đinh sử dụng tên miền quốc tế"

- Các câu hỏi thường gặp về tên miền, vui lòng bám vào link "Câu hỏi thường gặp tên miền"

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.