(028) 3822 0590, 3829 2399

Giải pháp và dịch vụ

GIẢI PHÁP CAD/CAM

LucraSoft cung cấp các dịch vụ, giải pháp về lĩnh vực CAD/CAM, thiết kế cơ khí chi tiết, lập trình CNC cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. LucraSoft luôn luôn đổi mới, sáng tạo, xây dựng quy trình chuẩn cũng như đào tạo đội ngũ kỹ thuật cao để cung cấp những giải pháp, dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

 • Tư vấn và triển khai Solidcam
  • Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.
  • Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix
  • Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật
 • Tư vấn và triển khai Solidworks
  • Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments
  • Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn
  • Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật
 • Tư vấn và triển khai Inventor
  • Design 3D Chi tiết, thiết kế sản phẩm kim loại tấm, weldments
  • Xây dựng Templates Bản vẽ, BOM,… chuẩn
  • Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật
 • Tư vấn và triển khai Cloud Design: Fusion 360
  • Design 3D, lắp ráp gia công chi tiết trên nền tảng Cloud
 • Tư vấn và triển khai NX
  • Design 3D Chi tiết, thiết kế bề mặt, khuôn mẫu
  • Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.
  • Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix
 • Tư vẫn và triển khai Power Mill
  • Cung cấp dịch vụ viết Post Processor 2.5D, 3D, Multiaxis.
  • Lập trình gia công Phay, Tiện 2.5D à Multiasix
 • Tư vấn và triển khai SWOOD
  • Xây dựng thư viện chi tiết
  • Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật
  • Gia công gỗ

 

Outsourcing

 • Lập trình Gia công
 • Solidcam, NX, PowerMill, Solidworks CAM, Swood CAM
 • Thiết kế chi tiết, sản phẩm

 

Đào tạo

 • CAD/CAM
  • SolidWorks
   • Surface/Weldments/SheetMetal/Drawings/Essenials/Professional/MoldTools
   • Khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế
  • SWOOD
   • Swood Design
   • Swood CAM
  • SolidCAM
   • Phay 2.5D, 3D, Multiasix, Tiện
     
 • Công nghệ thông tin
  • Microsoft Technical
  • Microsoft Office
  • Amazon Web Services
  • Data Science & loT
  • VMware
  • Other training courses