(028) 3822 0590, 3829 2399

Phần mềm Quản lý Kho Phân Phối Bán Hàng

 

Quản lý mã vạch sản phẩm

 

Quản lý nhập hàng, xuất hàng, tồn kho rồi sau đó các dữ liệu theo định kỳ (cuối ngày hoặc theo thời gian định sẵn) sẽ được người quản lý truyền về Văn phòng trung tâm bằng công nghệ truyền tin.

 

Đào tạo

 

Quản lý nhập hàng, xuất hàng, tồn kho rồi sau đó các dữ liệu theo định kỳ (cuối ngày hoặc theo thời gian định sẵn) sẽ được người quản lý truyền về Văn phòng trung tâm bằng công nghệ truyền tin.

Dữ liệu cần thiết để chương trình tại cửa hàng có thể vận hành được: Bộ danh mục sản phẩm(bộ mã sản phẩm) …sẽ được văn phòng trung tâm gởi vào hệ thống.

Nhân sự
 

Quản lý nhập hàng, xuất hàng, tồn kho rồi sau đó các dữ liệu theo định kỳ (cuối ngày hoặc theo thời gian định sẵn) sẽ được người quản lý truyền về Văn phòng trung tâm bằng công nghệ truyền tin.

Dữ liệu cần thiết để chương trình tại cửa hàng có thể vận hành được: Bộ danh mục sản phẩm(bộ mã sản phẩm) …sẽ được văn phòng trung tâm gởi vào hệ thống.

Chấm công
 
Hệ thống tổng hợp sẽ quản lý mọi số liệu hoạt động của hệ thống. Hệ thống tổng hợp sẽ nhận dữ liệu từ các chi nhánh gởi về. Khi dữ liệu gởi về bằng công nghệ truyền tin thì dữ liệu sẽ được Import vào Hệ thống tổng hợp.

Ngoài ra chức năng này còn hỗ trợ một số báo cáo về  thống kê.
 

 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng