(028) 3822 0590, 3829 2399

Phần mềm Quản Lý Kho Sản Xuất

 

Module Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng

 

Khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng thì nhân viên phòng kinh doanh phải nhập thông tin về đơn đặt hàng vào hệ thống như: Khách hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mặt hàng, quy cách,số lượng, v.v…

 

Đào tạo

 

Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh, phòng kế hoạch phải lên kế hoạch sản xuất cho đơn đặt hàng, mỗi Lệnh Sản Xuất sẽ được tham chiếu đến đơn đặt hàng và ghi nhận các thông tin như: Quy cách hàng, Mã hàng, Màu, Số lượng v.v… Lệnh sản xuất cho đơn đặt hàng nào.

 

Nhân sự
 

Mỗi khi lệnh sản xuất được tạo ra thì bảng tổng hợp nguyên vật liệu cho từng lệnh sản xuất cũng phải được tạo ra và sẽ ghi nhận các thông tin như: Lệnh sản xuất, mã nguyên vật liệu, qui cách, nhu cầu sử dụng.

Chấm công
 

Từ bảng tổng hợp và đối chiếu dữ liệu tồn kho nguyên vật liệu sẽ cho ta bảng thống kê nguyên vật liệu cần phải được nhập về.Khi đó, đơn đặt hàng sẽ được tạo ra với những thông tin như: Số đơn đặt mua hàng, nhà cung cấp, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mã hàng, số lượng…Tính lương
 
Tại kho, mọi việc nhập xuất đều thông qua các phiếu nhập xuất nguyên vật liệu, bao gồm một số loại phiếu như:
Nhập Nguyên vật liệu từ nhà cung cấp
Nhập Nguyên vật liệu thừa từ các bộ phận sản xuất.
Nhập Nguyên vật liệu từ các đơn vị gia công ngoài
Xuất Nguyên vật liệu cho sản xuất
Xuất Nguyên vật liệu cho gia công ngoài
Xuất Nguyên vật liệu trả nhà cung cấp.
Xuất hủy Nguyên vật liệu.
Các loại phiếu này phải được tham chiếu đến các phiếu xuất .
Tính lương
 
Mọi việc nhập xuất đều thông qua các phiếu nhập xuất thành phẩm, bao gồm các loại phiếu nhập xuất như :
Nhập thành phẩm từ bộ phận sản xuất.
Nhập thành phẩm trả về từ khách hàng.
Xuất thành phẩm cho sản xuất.
Xuất thành phẩm bán cho khách hàng.
Xuất thành phẩm theo đơn đặt hàng cho khách hàng.
Xuất hủy thành phẩm.Tính lương
 

Mỗi chức năng quản lý sẽ có hệ thống báo cáo đi kèm, ngoài các mẫu báo cáo được thiết kế theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp thì hệ thống còn có sẵn hàng trăm mẫu báo cáo để người dùng lựa chọn...

Ngoài ra chức năng này còn hỗ trợ một số báo cáo về  thống kê.

 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng