(028) 3822 0590, 3829 2399

Phần mềm Quản lý Nhân sự - Chấm công - Tính lương

 

Module Tuyển dụng

 

Chức năng tuyển dụng sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nó sẽ giúp bạn quản lý được nhà cung cấp tuyển dụng, các nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý quá trình phỏng vấn, quản lý thông tin các ứng viên như sơ yếu lý lịch, quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc, nguyện vọng, vị trí dự tuyển, mức lương yêu cầu, kết quả tuyển dụng, lưu thông tin những ứng viên chưa được tuyển, kết xuất thông tin ra excel ...Bên cạnh đó nó còn giúp bạn tính toán được tổng kinh phí cho việc tuyển dụng, đánh giá nhà cung cấp tuyển dụng.

Đào tạo

 

Kiến thức của nhân viên là nền tảng của sự phát triển doanh nghiệp. Vì vậy việc quản lý đào tạo là một công việc cần thiết cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Với chức năng quản lý đào tạo, bạn có thể nắm rõ thông tin của từng nhà cung cấp đào tạo, nắm rõ từng khóa học điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch đào tạo một cách nhanh chóng và chính xác mỗi khi có yêu cầu đào tạo từ các bộ phận gửi lên. Bên cạnh đó việc đánh giá nhân viên sau mỗi khóa học sẽ cho ta thấy được hiệu quả của khóa học, năng lực của từng học viên v.v.v... và quan trọng nhất là bạn có thể tính toán dự trù nguồn ngân sách cho đào tạo một cách nhanh chóng và chính xác

Nhân sự
 

Từ khi tiếp nhận một nhân viên mới cho đến khi nhân viên nghỉ hưu hoặc thôi việc thì mọi thông tin về nhân viên này sẽ được quản lý một cách khoa học nhất. Với chức năng quản lý nhân viên bạn có thể truy xuất bất kỳ thông tin nào của nhân viên: thông tin về nhân viên, sơ yếu lý lịch nhân viên, kế hoạch làm việc của nhân viên, lịch làm việc của từng cá nhân, chế độ chính sách của từng nhân viên. Ngoài ra, bạn còn có thể lên kế hoạch dự phòng nhân sự cho việc thay người, nghỉ việc, mở rộng sản xuất kinh doanh v.v.v...và từ đó bạn có thể đưa ra các yêu cầu về tuyển dụng nhân sự một cách chính xác

Chấm công
 
Hệ chấm công cực kỳ linh động, có thể xử lý hầu hết các trường hợp đi ca phức tạp nhất. Đây là chức năng không thể thiếu đối với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chức năng này quản lý các thông tin liên quan đến việc chấm công như : quản lý ca làm việc, quản lý tăng ca, quản lý đi ra ngoài, quản lý nghỉ bù, quản lý làm bù, quản lý đi trễ, quản lý về sớm, quản lý người làm việc 7h/ngày, xử lý dữ liệu quét thẻ, xử lý chấm công, so sánh đối chiếu giờ tăng ca, xử lý các trường hợp quên quét thẻ, quên đem thẻ, kết chuyển công để tính lương ...Đặc biệt hệ thống có thể xử lý dữ liệu phù hợp với yêu cầu kiểm tra của khách hàng.
 
Tùy thuộc vào yêu cầu của từng khách hàng mà hệ thống tính lương được điều chỉnh cho thích hợp. Hệ thống có thể tính lương thời gian, lương sản phẩm, lương phân bổ, lương Gross, lương Net. Chức năng này sẽ tổng hợp dữ liệu từ các thông tin liên quan như: lương cơ bản, phụ cấp, thường xuyên, phụ cấp không thường xuyên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại , truy thu, truy lãnh, phụ cấp thâm niên, tổng hợp ngày công, tổng hợp giờ tăng ca, tổng hợp sản phẩm... để tính lương nhân viên theo thời gian, theo sản phẩm, theo doanh thu, tính lương tháng 13, lương thôi việc... 
 
Chức năng này giúp bạn thực hiện nhanh các báo cáo về thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định của nhà nước như là  là : 01/ĐK-TNCN, 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 05A/BK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN.
 

 

  
Chức năng này quản lý việc nộp bảo hiểm của công ty, bao gồm các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các mẫu báo cáo theo quy định của nhà nước như : Mẫu TK1-TS, Mẫu TK3-TS, Mẫu 68a – HD, Mẫu 69a – HD, Mẫu 70a – HD, Mẫu C66a - HD, Mẫu C67a – HD, D02 – Tăng, D02 – Giảm, Biên bản thu hồi thẻ BHYT, Đề nghị chuyển tiền BHXH, Danh sách đăng ký bảo hiểm tai nạn con người, Danh sách nhận thẻ khám chữa bệnh, Giấy xác nhận độc hại,... và các mẫu báo cáo khác theo quy định của nhà nước.

 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng