(028) 3822 0590, 3829 2399

Tin tức - Sự kiện

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 3 NĂM 2018

16/07 2018

KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA MỚI

•    EXINDA 3062
 Mã chương trình: GFINBQ318_1 (Áp dụng đến 28/09/2018)
Miễn phí GFI Unlimited khi mua sản phẩm Exinda 3062
Áp dụng cho đơn hàng tối đa 25 licensens
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác

•    EXINDA 4062
 Mã chương trình: GFINBQ318_2 (Áp dụng đến 28/09/2018)
Miễn phí GFI Unlimited khi mua sản phẩm Exinda 4062
Áp dụng cho đơn hàng tối đa 50 licensens
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác

•    EXINDA 8063
 Mã chương trình: GFINBQ318_3 (Áp dụng đến 28/09/2018)
Miễn phí GFI Unlimited khi mua sản phẩm Exinda 8063
Áp dụng cho đơn hàng tối đa 100 licensens
Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác

•    Switch to GFI Software
 Mã chương trình: GFIRBQ318_4 (Áp dụng đến 28/09/2018)
Giảm 50% cho khách hàng chuyển từ sản phẩm cạnh tranh sang phần mềm GFI.
Yêu cầu chứng minh license hoặc báo giá còn thời hạn của sản phẩm đối thủ  trước khi đặt hàng..
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm của GFI, ngoại trừ sản phẩm Faxmaker Online, Kerio Cloud,  hardware và third parties.
Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác.

KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG RENEW

•    Early Bird
Mã chương trình : GFIRBQ318_1 ( Áp dụng từ 1/07 – 28/09/2018)
Giảm 15% cho khách hàng renew licensce GFI có ngày hết hạn từ 1/10 – 31/12/2018.
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm của GFI, ngoại trừ sản phẩm GFI Faxmaker Online, Kerio Cloud và third party
Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác.

•    Renew two years SMA and get the third year for free
Mã chương trình : GFIRBQ318_2 ( Áp dụng từ 1/07/2018 – 28/09/2018)
Miễn phí năm thứ 3 cho đơn hàng renew 2 năm sản phẩm GFI có licensce hết hạn từ
01/07/2018 đến 28/09/2018
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm của GFI, ngoại trừ sản phẩm GFI Faxmaker Online, Kerio Cloud, Exinda solutions và third party
Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác.

•    Migrate to GFI Unlimited
Mã chương trình : GFIRBQ318_3 ( Áp dụng từ 1/07 – 28/09/2018)
Giảm 25% cho khách hàng renew licensce GFI có ngày hết hạn từ 1/07 – 28/09/2018.
Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác.

•    Boost your margins
Mã chương trình : GFIRBQ318_4 ( Áp dụng từ 1/07 – 28/09/2018)
Giảm 40% cho những khách hàng đã sở hữu SMA (Software Maintenance Agreement) hoặc subcription.
hết hạn từ  01/7/2017 đến 31/03/2018, và renew licensce GFI bắt đầu từ hôm nay.
Chương trình áp dụng cho các sản phẩm của GFI, ngoại trừ sản phẩm GFI Faxmaker Online, Kerio Cloud, Exinda solutions và third party
Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác

Email: tdt@tdt-tanduc.com.  Điện thoại: +84 (28) 3822 0590

Tin tức khác

PHẦN MỀM PTC CREO PARAMETRIC

PHẦN MỀM PTC CREO PARAMETRIC

16/04/2021 - 03-12 PM

MAYA 2022 PHÁT HÀNH CÓ GÌ MỚI?

MAYA 2022 PHÁT HÀNH CÓ GÌ MỚI?

31/03/2021 - 09-49 AM

BARTENDER 2021

BARTENDER 2021

30/03/2021 - 11-03 AM

MAYA 2020 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

MAYA 2020 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

10/12/2020 - 02-12 PM

REVIT 2021 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

REVIT 2021 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI

27/07/2020 - 03-33 PM

PHẦN MỀM SOLIDCAM

PHẦN MỀM SOLIDCAM

06/07/2020 - 04-18 PM

SỰ KIỆN AUTODESK FORUM 2019

SỰ KIỆN AUTODESK FORUM 2019

17/07/2019 - 09-57 AM

GFI ƯU ĐÃI 40% CHO KHÁCH HÀNG

GFI ƯU ĐÃI 40% CHO KHÁCH HÀNG

15/05/2019 - 10-57 AM

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 1 NĂM 2019

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 1 NĂM 2019

04/03/2019 - 09-31 AM

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 4 năm 2017

GFI KHUYẾN MÃI QUÝ 4 năm 2017

14/12/2017 - 05-06 PM

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

21/11/2017 - 11-26 AM