Bảo trì cập nhật website

Các Website thường mang lại hiệu quả rất sinh động. Chúng liên tục được cập nhật với những thông tin mới nhất nhằm tạo sức lôi cuốn người sử dụng Internet thường xuyên lui tới. Chương trình bảo trì do Công ty chúng tôi cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp có thể thay đổi không hạn chế các thông tin trên Website. Hoặc, nếu doanh nghiệp yêu cầu, chúng tôi sẽ làm tất cả những công việc đó thay cho doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo trì và cập nhật website gồm có:

KHOẢN MỤC BÌNH THƯỜNG THƯỜNG XUYÊN ĐẶC BIỆT
 Xử lý ảnh sản phẩm  có  có  có
 Cập nhật ảnh  Đến 5 ảnh / tháng  Đến 20 ảnh / tháng  Không giới hạn
 Nhập liệu  có  có  có
 Cập nhật nội dung  1 tháng / lần (không quá 2 trang A4)  2 tuần / lần (không quá 2 trang A4)  Bất cứ lúc nào (không giới hạn nội dung)
 Báo cáo số người truy cập  có  có  có
 Kiểm tra ngày hết hạn tên miền  có  có  có
 Kiểm tra dung lượng lưu trữ  có  có  có
 Phí dịch vụ hàng tháng  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.