Giải pháp Microsoft

Tân Đức là đối tác VÀNG chính thức của Microsoft tại thị trường Việt Nam. Tại đây, chúng tôi tư vấn- cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong việc ứng dụng Microsoft với chi phí tiết kiệm nhất cùng nhiều ưu đãi đáp ứng cho mọi lĩnh vực. Chúng Tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý đối tác những giải pháp toàn diện cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhất . 

Sản phẩm & Dịch vụ của Tân Đức​

 • Ứng dụng văn phòng​
 • An toàn bảo mật​
 • Hệ điều hành ảo hoá​
 • Đào tạo cung cấp chứng chỉ Microsoft​

Microsoft 365​

 • Tenant provisioning​
 • Create users & Group ​
 • Azure AD synchronization​
 • ADFS​
 • Pass-through Authentication​
 • Multi-factor Authentication​
 • Activate Azure RMS​

Microsoft 365 Mobility and Security​

 • Exchange Online Protection (EOP)​
 • Advanced Threat Protection (ATP)​
 • Threat Intelligence​
 • Cloud App Security​
 • Azure Information Protection ​
 • Data loss prevention (DLP) ​
 • Mobile Devices Management​

Consultation

 • Licensing​
 • Solution MS 365 & Azure​
 • Workshop​
 • Proof of Concept​

Migration To Exchange Online From

 • Exchange On-premise​
 • G Suite​
 • IMAP​
 • Difference Tenant  

Windows 10

 • Windows Information Protect​
 • Hybrid Azure AD joined​
 • MS Defender​
 • Bitlocker encryption

Training

 • Office 365 for Admin/Users ​
 • Azure Administrator​
 • Exchange online advanced​
 • MS Team for Admin/Users ​

Azure

 • Azure disaster recovery​
 • Azure backup ​
 • Azure Virtual Machine​
 • Azure Web application​
 • Azure VPN site to site​
 • Azure hybrid ​
 • Azure Database​
 • Migration Servers, Web, Database, Domain Controller to Azure    ​

Windows Virtual Desktop

 • Deliver Windows 10 desktops on any device, anywhere​
 • Built-in intelligent security​
 • Deploy and scale
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.