3D FOR THE EDUCATION INDUSTRY
3D FOR THE EDUCATION INDUSTRY
(*) Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất
Giá: Liên hệ
  • Chia sẻ |

Phần mềm, chương trình giảng dạy và bài học 3D tích hợp giúp phát triển thiết kế dễ học, dễ dạy và thú vị để sử dụng. Các giải pháp in 3D của chúng tôi giúp sinh viên thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng thiết kế sản phẩm của họ.

Trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, các chuyên gia không chỉ thiết kế - họ mô phỏng, đổi mới, trực quan hóa, giao tiếp, và nguyên mẫu để thúc đẩy những ý tưởng mới và sự nghiệp của họ.

Phần mềm, chương trình giảng dạy và bài học 3D tích hợp giúp phát triển thiết kế dễ học, dễ dạy và thú vị để sử dụng. Các giải pháp in 3D của chúng tôi giúp sinh viên thử nghiệm, thử nghiệm và xây dựng thiết kế sản phẩm của họ.

Sản phẩm này bao gồm các gói:

  • SOLIDWORKS® Research Edition
  • SOLIDWORKS® Education Edition
  • SOLIDWORKS® Student Edition

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.