Phần mềm Quản lý Kho hàng- Sản xuất

Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng

Tuyển dụng

Khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng thì nhân viên phòng kinh doanh phải nhập thông tin về đơn đặt hàng vào hệ thống như: Khách hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mặt hàng, quy cách,số lượng, v.v…

Module Quản lý lệnh sản xuất 

Đào tạo

Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh, phòng kế hoạch phải lên kế hoạch sản xuất cho đơn đặt hàng, mỗi Lệnh Sản Xuất sẽ được tham chiếu đến đơn đặt hàng và ghi nhận các thông tin như: Quy cách hàng, Mã hàng, Màu, Số lượng v.v… Lệnh sản xuất cho đơn đặt hàng nào.

Module Quản lý đơn đặt hàng của công ty với từng nhà cung cấp 

Từ bảng tổng hợp và đối chiếu dữ liệu tồn kho nguyên vật liệu sẽ cho ta bảng thống kê nguyên vật liệu cần phải được nhập về.Khi đó, đơn đặt hàng sẽ được tạo ra với những thông tin như: Số đơn đặt mua hàng, nhà cung cấp, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, mã hàng, số lượng…

Module Quản lý kho Nguyên vật liệu 

Tại kho, mọi việc nhập xuất đều thông qua các phiếu nhập xuất nguyên vật liệu, bao gồm một số loại phiếu như: Nhập Nguyên vật liệu từ nhà cung cấp Nhập Nguyên vật liệu thừa từ các bộ phận sản xuất. Nhập Nguyên vật liệu từ các đơn vị gia công ngoài Xuất Nguyên vật liệu cho sản xuất Xuất Nguyên vật liệu cho gia công ngoài Xuất Nguyên vật liệu trả nhà cung cấp. Xuất hủy Nguyên vật liệu. Các loại phiếu này phải được tham chiếu đến các phiếu xuất .

Chân thành cảm ơn quý khách hàng

Trân trọng kính chào,
CAO MẠNH HUY
Phòng Công Nghệ Nhận Dạng Tự Động và Phát triển Phần mềm
Mobile phone: 0967 286 633
Office phone : (028) 3911 1060, 3823 8401
E-mail: huycm@tdt-tanduc.com

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.