30/082023
Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm MAYA 2024
Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm MAYA 2024

Phần mềm Autodesk MAYA 2024 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64bit sau đây và ở mức tối thiểu, yêu cầu hệ thống có phần cứng 64bit sau:

Chi tiết
14/082023
Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm 3DSMAX 2024
Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm 3DSMAX 2024

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2024 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64bit sau đây và ở mức tối thiểu, yêu cầu hệ thống có phần cứng 64bit sau:

Chi tiết
06/082023
NHỮNG CẢI TIẾN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG MÔI TRƯỜNG DRAWINGS - INVENTOR 2024
NHỮNG CẢI TIẾN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG MÔI TRƯỜNG DRAWINGS - INVENTOR 2024

Revision clouds di chuyển từ SDK sang môi trường Drawings.

Chi tiết
10/072023
TÍNH NĂNG SHARE VIEW TRONG AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL
TÍNH NĂNG SHARE VIEW TRONG AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL

Sử dụng SHARE VIEW để cộng tác trực tuyến với những người mà bạn đang làm việc cùng.

Chi tiết
06/072023
Tính Năng Mới AutoCAD 2024
Tính Năng Mới AutoCAD 2024

Các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế chuyên nghiệp sử dụng các tính năng tốt nhất của Autodesk AutoCAD LT để hoàn thành công việc của họ với tốc độ và độ chính xác.

Chi tiết
02/062023
Giới Thiệu Tính Năng Model States trong Autodesk Inventor Professional
Giới Thiệu Tính Năng Model States trong Autodesk Inventor Professional

Một quy trình công việc mới mạnh mẽ có tên Model States được thêm vào từ phiên bản 2022. Model States cho phép bạn tạo các trạng thái sản xuất, cấu hình chi tiết, mức độ đơn giản hóa, v.v. trong cùng một bộ phận hoặc tệp lắp ráp.

Chi tiết
24/052023
Tube & Pipe Styles: Tạo kiểu ống tùy chỉnh
Tube & Pipe Styles: Tạo kiểu ống tùy chỉnh

Trong bài này tôi sẽ thực hiện bước cuối cùng là tạo kiểu ống bằng cách sử dụng cùng ống tùy chỉnh mà tôi đã tạo trong bài đăng trước.

Chi tiết
24/052023
Nâng Tầm Sáng Tạo Mới Cùng Autodesk Maya 2024
Nâng Tầm Sáng Tạo Mới Cùng Autodesk Maya 2024

Bản phát hành này mang đến sự hỗ trợ cho LookdevX, một trình chỉnh sửa tài liệu bất khả tri cho phép bạn chia sẻ các tài liệu một cách liền mạch qua hệ thống và bao gồm một môi trường dựa trên nút mới

Chi tiết
19/052023
Tube & Pipe Styles: Đưa mô hình lên thư viện content center
Tube & Pipe Styles: Đưa mô hình lên thư viện content center

Trong bài này tôi sẽ xem cách đưa mô hình chi tiết ống đã tạo lên thư viện content center. Bất kỳ thành phần Tube and pipe được tùy chỉnh cần cho một kiểu trong môi trường Tube and Pipe đều được lưu vào thư viện content center.

Chi tiết
19/042023
3ds Max 2024 Và Những Điểm Nổi Bật
3ds Max 2024 Và Những Điểm Nổi Bật

Với tính năng 3ds Max 2024, các nghệ sĩ có thể tạo các đối tượng chân thực với Physically Based Rendering, Open Shading Language và Bake to Texture. Kéo dài các mặt trên các đối tượng 3D một cách tương tác bằng cách sử dụng các hoạt động kéo dài linh hoạt như cắt qua và chồng lên nhau. Tự động xây dựng lại và ghép các mặt liền kề.

 

Chi tiết
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.