11/092020
Windows virtual desktop - nèn tảng làm việc bảo mật từ xa cho doanh nghiệp
Windows virtual desktop - nèn tảng làm việc bảo mật từ xa cho doanh nghiệp

Windows Virtual Desktop (WVD) là một dịch vụ ảo hóa ứng dụng và máy tính để bàn toàn diện chạy trên đám mây

Chi tiết

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.