• (028) 3822 0590, 3829 2399
Autodesk Vault
11/08 2021

TỔNG QUAN 

Vault là gì?    

Phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm Vault (PDM) giúp hợp lý hóa quy trình làm việc. Mọi người đều làm việc từ một nguồn dữ liệu trung tâm — cộng tác, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian.

  • Cài đặt nhanh chóng với quản trị dễ dàng
  • Tích hợp với các công cụ thiết kế Autodesk
  • Kết nối các nhóm bên trong và bên ngoài

⇒Xem tính năng

⇒Yêu cầu hệ thống 

Tăng tốc độ phát triển sản phẩm với Vault PDM

  • Tăng cường cộng tác trong toàn doanh nghiệp và với khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu.
  • Nhanh chóng tìm và sử dụng lại dữ liệu để bạn không phải bắt đầu lại từ đầu.
  • Theo dõi các thay đổi, sửa đổi và lịch sử thiết kế tự động khi bạn làm việc

Webinar: Introduction to product data management ­­­­­­Vaul

Trong hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm như Vault lại cần thiết để thiết kế tốt bằng cách giúp bạn đạt được ít lỗi sản phẩm hơn, quy trình nhanh hơn, giảm thiểu tài liệu bị mất, thời gian phản hồi nhanh hơn và hơn thế nữa.

⦁    Xem Webinar
 

Sản phẩm Vault nào phù hợp với bạn?

VAULT BASIC

Thiết kế quản lý tệp để giúp bạn tự động tạo dữ liệu và tổ chức tài liệu. Có sẵn khi đăng ký gói Product Design & Manufacturing Collection 

VAULT PROFESSIONAL

Phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm doanh nghiệp tiên tiến kết nối các nhóm phòng ban với sự cộng tác trên multisite và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.