3ds Max 2024 Và Những Điểm Nổi Bật
19/04 2023

  •  Polygon modeling

Tạo hình dạng đồ họa 3D cho đồ vật, phương tiện và nhân vật với hình học dựa trên đỉnh, cạnh và mặt.

  •  Procedural modeling

Nhanh chóng xây dựng các bề mặt phức tạp cho thành phố, rừng và cảnh quan bằng cách sử dụng mô hình hóa tự động.

  • Các viewport tương tác

Giảm số lần lặp lại thiết kế với các bản xem trước chất lượng render của vật liệu PBR và hiệu ứng máy ảnh.

  •  Chất liệu chất lượng cao

Tạo các đối tượng chân thực với Physically Based Rendering, Open Shading Language và Bake to Texture.

  • Trình kết xuất Arnold tích hợp

Kết xuất các cảnh và thiết kế phức tạp với Arnold cho 3ds Max.

  • Hỗ trợ nhiều định dạng tệp

Dễ dàng chia sẻ tài sản với hỗ trợ cho các định dạng tệp như glTF, USD, FBX, định dạng CAD và nhiều hơn nữa.
 

TÍNH NĂNG MỚI CỦA 3DSMAX 2024:


Cải Tiến 3D MODELING


CÔNG CỤ RETOPOLOGY NÂNG CAO


Tăng cường thiết kế với độ chính xác không đối xứng bằng cách tự động xây dựng lại dữ liệu lưới đa giác thành Topology quad sạch sẽ.

 

CÔNG CỤ SMART EXTRUDE NÂNG CAO


Kéo dài các mặt trên các đối tượng 3D một cách tương tác bằng cách sử dụng các hoạt động kéo dài linh hoạt như cắt qua và chồng lên nhau. Tự động xây dựng lại và ghép các mặt liền kề.

Mesh and surface modeling


Tạo đối tượng tham số hóa và hữu cơ với các tính năng mô hình hóa dựa trên đa giác, bề mặt chia nhỏ và spline.

Modifier stack workflow
Hình thành, lặp lại và khám phá ý tưởng thiết kế bằng cách sử dụng một loạt các bộ sửa đổi mạnh mẽ, không phá hoại và dễ sử dụng.

Spline workflows
Tạo các hình dạng 3D cong hoặc góc cạnh bằng cách sử dụng một số công cụ spline trực quan xem thêm ở đây.


Nguồn AUTODESK

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.