Autodesk Cập Nhật Cho Inventor 2022 Version 2022.3 (What's New In 2022.3)
06/12 2022

 

AUTODESK CẬP NHẬT CHO INVENTOR 2022 VERSION 2022.3

(What's New in 2022.3)

Phiên bản Inventor 2022.3 được Autodesk tập trung cải tiến tính năng AnyCAD hỗ trợ file Inventor 2023 và nhiều hơn thế nữa:

AnyCAD for Inventor

Tham chiếu các phiên bản mới hơn của Inventor Part và Assembly Files

Giờ đây, bạn có thể tham chiếu Assembly hoặc Part của Inventor 2023 trong Inventor 2022.

Bạn phải cài đặt Inventor 2022.3 để hỗ trợ mở các Assembly hoặc Part của Inventor 2023. Tải xuống Inventor 2022.3 qua ứng dụng Autodesk dành cho máy tính để bàn hoặc từ https://manage.autodesk.com

Sử dụng lệnh Open, Place hoặc Derive để tạo tham chiếu đến phiên bản mới hơn của Assembly hoặc Part  Inventor.

Migration: Nếu các bạn mở và lưu file trong phiên bản mới của Inventor (Hoặc sử dụng Task Scheduler để migrate files with references đến phiên bản mới hơn) thì những liên kết phiên bản mới sẽ được migrated đến Inventor Place Derive relationships.

Định dạng phiên bản mới AnyCAD được hỗ trợ

Hỗ trợ các phiên bản mới của định dạng Import:

  • SolidWorks 2022
  • SolidEdge 2022

Để biết thêm thông tin về các Định dạng CAD được hỗ trợ, hãy xem Translators (3rd Party Files) and Supported File Versions.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.