Autodesk Inventor 2023 - Tính năng mới trong Version 2023.1 môi trường Assembly
25/10 2022

Autodesk Inventor 2023

TÍNH NĂNG MỚI TRONG VERSION 2023.1 MÔI TRƯỜNG ASSEMBLY

Joint Workflow Enhancement

Giờ đây bạn có thể Suppress một mối ghép Joint khi bạn chỉnh sửa hay tạo mối ghép Joint.

Bolted Connection Enhancement

Khi sử dụng công cụ Bolted Connection, các lỗ được tạo tự động. Tuy nhiên, có những trường hợp lỗ không cần thiết. Một tùy chọn mới được thêm vào Bolted Connection Generator để loại trừ lỗ hoặc lỗ đã khoan đã chọn khỏi danh sách vít và lỗ. Khi chỉnh sửa sau, bạn có thể quyết định khoan lại lỗ được đề xuất.

Content Center

Bắt đầu từ năm 2023.1, tất cả các mục trong Content Center liệt kê kích thước của chúng theo tuần tự, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra trong quá khứ.

Sự thay đổi này được ghi nhận bởi một bài đăng trên diễn đàn Inventor Forum Ideas. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã tham gia.

Hay đóng góp ý tưởng của bạn tại đây nhé: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.