Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm MAYA 2024
30/08 2023

Autodesk MAYA 2024

Phần mềm Autodesk MAYA 2024 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64bit sau đây và ở mức tối thiểu, yêu cầu hệ thống có phần cứng 64bit sau:
Phần Mềm:
Operating System:
Microsoft® Windows® 10, phiên bản 1809 trở lên.
Microsoft® Windows® 11
Apple® macOS® 13.x, 12.x, 11.x
Linux® Red Hat® Enterprise 8.6 WS
Browser: Autodesk đề xuất phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:
•    Apple Safari web browser
•    Google® Chrome web browser
•    Microsoft Edge web browser
•    Mozilla® Firefox® web browser
Phần Cứng:

CPU

64-bit Intel® hoặc AMD® với tập lệnh SSE4.2
Đối với macOS, Apple Silicon arm64 hoặc Intel x86

Graphics Hardware

Tham khảo các trang sau để biết danh sách chi tiết về các hệ thống và card đồ họa được đề xuất:
Phần cứng được chứng nhận Maya

 

RAM RAM 8 GB (khuyến nghị 16 GB trở lên)
DISK 7 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.