Factory Design Utilities
26/10 2021

TỔNG QUAN 

Hình dung và tối ưu hóa thiết kế nhà máy

Với phần mềm Factory Design Utilities, bạn có thể lập kế hoạch và xác nhận sơ đồ bố trí của nhà máy để bố trí thiết bị hiệu quả nhất nhằm tối đa hóa hiệu suất sản xuất.

Factory Design Utilities chỉ có trong bộ sản phẩm Product Design & Manufacturing Collection

Product Design & Manufacturing Collection cung cấp các công cụ hoạt động ngay bên trong Inventor — bao gồm simulation, 5-axis CAM và nesting, AutoCAD và Fusion 360. Bộ sưu tập bao gồm:

  • Inventor
  • AutoCAD
  • Navisworks
  • And more

 Tìm hiểu thêm

Tính năng Factory Design Utilities

Máy móc công nghiệp

Thiết kế các công cụ để tạo, xuất bản, chia sẻ và quản lý nội dung 3D cho bố cục nhà máy.  

Bố trí cơ sở vật chất

Thiết kế bố trí cơ sở. Hình dung và phát hiện các cuộc đụng độ trong bố trí cơ sở lớn.

Dịch vụ kỹ thuật

Hợp lý hóa thiết kế các đề xuất đấu thầu và tạo ra các công cụ bán hàng 3D hấp dẫn hơn.

Dùng thử Factory Design Utilities 30 ngày

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.