Fusion 360 tích hợp phần mềm CAD, CAM, CAE và PCB
03/06 2021

Fusion 360 hợp nhất thiết kế, kỹ thuật, điện tử và sản xuất gia công cơ khí trong một nền tảng duy nhất.

THIẾT KẾ & MÔ HÌNH HOÁ 3D

Xây dựng 3D CAD một cách dễ dàng

Đừng để các công cụ tạo mô hình 3D hạn chế khả năng sáng tạo và khả năng tạo nhanh nhiều lần lặp lại thiết kế của bạn. Fusion 360 cho phép bạn thiết kế dễ dàng với nhiều công cụ linh hoạt.

LẬP TRÌNH GIA CÔNG

Tích hợp phần mềm CAD + CAM

Tránh sai sót và thời gian bị bỏ lỡ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn với CAD/CAM tích hợp. Sử dụng công nghệ HSM để sản xuất gia công CNC đạt chất lượng cao; bổ sung công nghệ FFF, PBF để in 3D kim loại.

THIẾT KẾ PCB TOÀN DIỆN

Tích hợp thiết kế điện PCB

Ngừng vật lộn với các quy trình làm việc thiết kế điện tử thủ công và các định dạng tệp cổ điển.

Có được tất cả các lợi thế của việc chụp sơ đồ schematics đầy đủ tính năng, thiết kế PCB và CAD với Fusion 360.

MÔ PHỎNG PHÂN TÍCH 

Thiết kế 3D - mô phỏng liền mạch

Tạo mô hình 3D và mô phỏng trong một công cụ phần mềm duy nhất với Fusion 360. Hãy kiểm tra sớm các thiết kế 3D của bạn trong quá trình phát triển để xác định hiệu suất sản phẩm và phát hiện ra các sai sót giảm chi phí..

GENERATIVE DESIGN

Mở rộng khả năng đổi mới của bạn

Nhập các thông số hiệu suất, phương pháp sản xuất, vật liệu và các ràng buộc về chi phí để nhanh chóng tạo ra nhiều thiết kế hiệu suất cao. Sau đó, chỉnh sửa hình học với CAD của bạn trực tiếp trong Fusion 360

XUẤT BẢN VẼ

Xuất bản vẽ 2D

Ngay lập tức biến mô hình 3D của bạn thành bản vẽ 2D với Fusion 360. Chú thích, kích thước và tài liệu với độ chính xác cao hơn để đảm bảo độ chính xác của quá trình sản xuất.

CỘNG TÁC

Tập hợp các đội, nhóm cộng tác lại với nhau 

Đừng để vị trí, múi giờ và các bài đánh giá sâu rộng kéo dài quá trình phát triển của bạn. Xem tất cả dữ liệu thiết kế CAD, CAM và PCB bằng một phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM) duy nhất với Fusion 360.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.