Hướng dẫn gỡ cài đặt phiên bản Update phần mềm Autodesk Inventor
23/02 2024

Autodesk

Như chúng ta đã biết, người dùng có thể Download các phiên bản Update trên Portal Autodesk manage.autodesk.com. Ngoài ra người dùng có thể tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật Inventor với Autodesk Access.
Nhưng đôi khi, một số bản cập nhật mang lại trải nghiệm không mong muốn với một số người dùng. Vì vậy việc gỡ cài đặt phiên bản update này là cần thiết.
Windows 10 / Windows 11
Bước 1: Click Start -> Control Panel.

Bước 2: Click Program -> Uninstall a program

Autodesk

Bước 3: Ở thanh bên trái của cửa sổ Programs and Features, click View Installed Updates.

Autodesk

Bước 4: Tìm bản cập nhật thích hợp trong danh sách các bản cập nhật. Click Uninstall.

Nguồn: TD&T Tân Đức

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.