HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LỖI "A license could not be found for this email address" when launching an Autodesk software
01/03 2024

Vấn đề:

Thông báo sau xuất hiện khi khởi chạy phần mềm Autodesk:  
Không thể tìm thấy giấy phép cho địa chỉ email này.

 Autodesk
 


Nguyên nhân:

 • Không có giấy phép sử dụng phần mềm.
 • Địa chỉ email không chính xác đã được nhập.
 • Loại giấy phép được chọn không chính xác.
 • Người dùng chưa được chỉ định cho sản phẩm.


Giải pháp:

Kiểm tra sơ bộ:

Lưu ý: Việc giải quyết vấn đề này có thể yêu cầu Người quản lý hợp đồng của tài khoản đó hỗ trợ.
Kết nối với  Tài khoản Autodesk  và kiểm tra thông tin bên dưới:

 • Giấy phép cho phần mềm được gán cho người dùng.
 • Email chính xác được chỉ định để cấp giấy phép cho phần mềm.
 • Loại giấy phép chính xác được chọn cho phần mềm.


Khi sử dụng bản dùng thử

 • Nếu sự cố xuất hiện đối với phần mềm Dùng thử:
 • Kiểm tra xem có bản dùng thử nào xuất hiện trên Tài khoản Autodesk không - Active trial .
 • Nếu không có bản dùng thử nào xuất hiện, hãy thử tải bản dùng thử thông qua một trình duyệt khác (ví dụ: Chrome; Microsoft Edge).
 • Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt, sau đó đóng và mở lại trình duyệt Internet và chọn "Cài đặt".
 • Nếu phần mềm đã được cài đặt, hãy nhấp vào "Cài đặt" và hủy quá trình tải xuống.
 • Xác minh bước 1 nếu có bất kỳ bản dùng thử nào xuất hiện trên Tài khoản Autodesk - Bản dùng thử đang hoạt động .


Đã chọn loại giấy phép không chính xác

 • Thông báo trên có thể xuất hiện khi chọn "Đăng nhập bằng ID Autodesk của bạn" trong lần khởi chạy đầu tiên. Để giải quyết điều này:
 • Đặt lại loại giấy phép cho phần mềm.
 • Khởi chạy phần mềm.
 • Chọn "Giấy phép mạng" trên màn hình.


Lưu ý:

 1. Nếu vẫn còn xuất hiện lỗi hay đăng nhập tài khoản vào trang manage.autodesk.com
 • Click chọn vào mục All Products And Services xem có hiện sản phẩm trong tài khoản không nếu có nghĩa là tài khoản của bạn đang có license. Thực hiện lại Sign-in tài khoản vào phần mềm.
   
 • Autodesk


2.  Nếu chỉ xuất hiện dòng chữ: No Products avalabile thì check lại với Người Quản Lý license kiểm tra xem tài khoản đã được assign license chưa.

 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào đừng ngần ngại liên hệ về bộ phần Hỗ Trợ Kỹ Thuật công ty Tân Đức nhé!

Nguồn TD&T

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.