HƯỚNG DẪN SỬA LỖI “Install error: The install couldn’t finish. Error 1” KHI CÀI ĐẶT SẢN PHẨM AUTODESK
10/01 2024

Vấn đề:
Trong quá trình cài đặt sản phẩm Autodesk, lỗi sau xuất hiện:
Install error: [product name and version]
The install couldn’t finish.
Error 1

Lỗi cài đặt sản phẩm Autodesk

Nguyên nhân:
•    Thiếu bản cập nhật Windows.
•    System Environment Variables có "Temp" và "TMP" của User variable được đặt cho các vị trí không chuẩn.
•    Cài đặt bị hỏng.

Giải pháp:
Để giải quyết vấn đề, hãy xác minh từng giải pháp bên dưới:

Cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất
1.    Xác minh rằng các bản cập nhật Windows mới nhất đã được cài đặt.
2.    Khởi động lại máy tính.

Thay đổi vị trí mặc định của thư mục TEMP
1.    Tìm kiếm "Edit the system environment variables" trong thanh tìm kiếm của Windows.
2.    Trong cửa sổ System Properties, chọn nút  “Environment Variables...".
3.    Trong phần User variables cho cấu hình hiện tại, hãy xác minh vị trí mặc định cho Variables "Temp" và "TMP" được đặt thành vị trí mặc định (và chọn nút "Edit" để thay đổi "Variable value" nếu các biến không được đặt đối với vị trí mặc định): C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\Temp

Gỡ cài đặt sạch và cài đặt lại
1.    Thực hiện Gỡ cài đặt sạch tất cả các sản phẩm Autodesk (How to perform a Clean Uninstall of Autodesk products on Windows).
2.    Tải xuống trình cài đặt sản phẩm một lần nữa.
3.    Cài đặt lại sản phẩm Autodesk.

Nguồn: Autodesk Support

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.