Hướng Dẫn Tạo Thư Viện Vật Liệu Trong Inventor Professional 2023
07/12 2022

Trong môi trường Part hoặc Assembly, bạn có thể tạo vật liệu mới với Material Browser hoặc Material Editor.

 

Bước 1: Trong giao diện Material Browser, ta lựa chọn Create New Library, đặt tên và lưu lại thư viện mới của mình.

Lưu ý: Ngay ở bước này các bạn có thể chọn Set Display Units để tùy chỉnh lại đơn vị đo nhé.
   

Bước 2: Tạo Category thư mục vật liệu mới bằng cách Right-click vào thư viện mới vừa tạo ra.

   

Bước 3: Tạo vật liệu mới bằng cách click vào biểu tượng dưới đây:

 

Duplicate và đổi tên vật liệu, sau đó kéo thả vật liệu đó vào thư viện mới đã tạo

 

 

Bước 4: Chỉnh sửa thông số vật liệu: Identity, Appearance, Physical sau đó Apply.

   
   

Bước 5: Kiểm tra gán vật liệu mới

 

Nguồn: Autodesk

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.