Inventor Nastran
22/04 2022

Tổng quan

Inventor Nastran là gì?

Inventor Nastran cung cấp các công cụ phân tích phần tử hữu hạn (FEA) cho các kỹ sư và nhà phân tích.

  • Được hỗ trợ bởi công nghệ trình giải Autodesk Nastran được chấp nhận rộng rãi
  • Nhiều loại nghiên cứu mô phỏng cho phi tuyến tính, động lực học, truyền nhiệt, mỏi và hơn thế nữa
  • Được kiểm tra kỹ càng thông qua chương trình xác minh toàn diện và bộ tài liệu sử dụng NAFEMS

Tại sao sử dụng Inventor Nastran?
Cải thiện hiệu suất sản phẩm

Chọn từ một danh mục đầy đủ các loại nghiên cứu mạnh mẽ để giúp bạn tối ưu hóa thiết kế của mình.

Giảm các vấn đề về bảo hành

Vượt ra ngoài các loại nghiên cứu tĩnh tuyến tính và phân tích tác động của tải trọng lặp lại trong một nghiên cứu về độ bền.

Giảm thời gian tiếp thị

Phân tích thiết kế của bạn sớm và thường xuyên ngay trong Inventor để giảm số lượng nguyên mẫu vật lý.

Bạn có thể làm gì với Inventor Nastran
Các mô hình vật liệu tiên tiến

Bao gồm nhiều loại mô hình vật liệu kim loại, cao su và mô mềm trong một mô phỏng ảo duy nhất.

⇒ Xem các tính năng của Inventor Nastran

Câu chuyện khách hàng

Với Inventor Nastran “chúng tôi có thể thực hiện (mô phỏng) tại nhà thay vì phải thuê đơn vị bên ngoài”.

- Bjorn Tore Edkerhovd, Engineering Manager, Mento Service

FEA từng là quy trình rất thủ công nhưng các công cụ trong Inventor đã làm rất tốt việc xử lý các bề mặt hàn.

- Dave Cote, Applications Engineering Supervisor, Rokion

Tìm hiểu thêm

Ai sử dụng Inventor Nastran?

Inventor Nastran được thực hiện để làm việc trực tiếp bên trong Inventor để tất cả các nhà thiết kế và kỹ sư sẽ được trao quyền để thực hiện mô phỏng trên thiết kế của họ.

Tôi có thể sử dụng phiên bản nào của Inventor Nastran nếu đăng ký phiên bản hiện tại?

Đăng ký Inventor Nastran của bạn cung cấp cho bạn quyền truy cập để cài đặt và sử dụng 3 phiên bản trước đó. Các bản tải xuống có sẵn được liệt kê trong Tài khoản Autodesk của bạn.

Hỗ trợ và học tập 

Nhận tài liệu, hướng dẫn, tải xuống và hỗ trợ của Inventor, Inventor Nastran.

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.