Navisworks
20/08 2021

TỔNG QUAN 

Navisworks là gì?

Sử dụng phần mềm đánh giá dự án Navisworks® để cải thiện sự phối hợp BIM (Building Information Modeling).

  • Kết hợp dữ liệu thiết kế và xây dựng thành một mô hình duy nhất.
  • Xác định và giải quyết các vấn đề xung đột và giao thoa trước khi thi công.
  • Tổng hợp dữ liệu từ nhiều giao dịch để kiểm soát kết quả tốt hơn.

⇒Xem tính năng

⇒Yêu cầu hệ thống 

Kiểm soát lịch trình và chi phí bằng cách sử dụng mô phỏng 4D và 5D

  • Hoạt hình và tương tác với các đối tượng mô hình để mô phỏng.
  • Tạo lịch biểu trực tiếp từ các mô hình dự án.
  • Nhập lịch biểu và các khoản mục chi phí từ các ứng dụng quản lý dự án bên ngoài.

Dễ dàng nắm bắt số lượng vật liệu từ thiết kế 2D hoặc 3

  • Đo đường thẳng, diện tích và số đếm từ trang tính 2D hoặc mô hình 3D.
  • Tạo các dạng xem dự án được đồng bộ hóa kết hợp các tệp Revit và AutoCAD, bao gồm hình học, hình ảnh và dữ liệu.
  • Xuất dữ liệu sang Excel để phân tích.

Sản phẩm Navisworks nào phù hợp với bạn?

NAVISWORKS MANAGE

ĐỂ PHÁT HIỆN CLASH VÀ PHỐI HỢP NÂNG CAO

Kiểm soát kết quả dự án tốt hơn bằng cách sử dụng các công cụ để điều phối và phát hiện xung đột, phân tích, định lượng và mô phỏng 5D. Có sẵn khi đăng ký gói Product Design & Manufacturing Collection hoặc gói Architecture, Engineering & Construction Collection 

NAVISWORKS SIMULATE

ĐỂ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 3D

Xem xét và truyền đạt thông tin chi tiết của dự án bằng các công cụ phân tích, định lượng và mô phỏng 5D.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.