Những Tính Năng Mới Trên Powermill 2024
28/05 2024

Powermill 2024

1.    Flowline finishing

Bao gồm một tùy chọn mới để kiểm soát hình dạng và phạm vi gia công để lập trình CAM đơn giản hơn và nhanh hơn.

2.    Flat machining

Bao gồm bộ lọc do người dùng xác định có thể tự động loại trừ các vùng phẳng nhỏ, dẫn đến đường chạy dao hiệu quả hơn và giảm nhu cầu chỉnh sửa thủ công.


Powermill 2024
 

3.    Area clearance

Các đường chạy dao Area clearance bằng sử dụng kiểu cắt “Vortex” giờ đây cho phép xác định sự tương tác dọc trục tối thiểu, giúp loại bỏ các bước cắt không cần thiết để cải thiện hiệu quả.

Powermill 2024

Nguồn: TD&T Tân Đức.

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.