SỐ LƯỢNG MÁY TÍNH CÓ THỂ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA HÃNG AUTODESK ĐỐI VỚI DẠNG SINGLE - USER
12/10 2023

giới hạn về số lượng máy tính

 

Vấn đề:

Nếu có giới hạn về số lượng máy tính có thể cài đặt và kích hoạt đăng ký với quyền truy cập của một người dùng.

Giải pháp:

Đăng ký với quyền truy cập của một người dùng được kích hoạt khi Người dùng được đặt tên đăng nhập bằng Tài khoản Autodesk khi phần mềm được khởi chạy. Phần mềm được cấp phép đăng ký một người dùng có thể được cài đặt trên tối đa ba máy tính khác nhau.
Tuy nhiên, Người dùng được đặt tên phải đăng xuất để đăng nhập vào một máy khác vì Người dùng được đặt tên chỉ có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm đó trên một máy tính vào bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ:

Tôi có tài khoản Autodesk đăng nhập tài khoản trên 3 thiết bị máy tính A, máy tính B, máy tính C. Tôi muốn dùng máy A, máy B và máy C phải sign-out tài khoản Autodesk sau đó mở máy A lên sử dụng. Tương tự đối với máy B và máy C.

giới hạn về số lượng máy tính

Lưu ý: nếu các bạn cùng mở 2 hoặc 3 máy lên 1 lúc và sử dụng sẽ vi phạm chính sách của hãng Autodesk.
Để biết rõ thêm các chính sách của hãng Autodesk bạn có thể click vào link này hoặc liên hệ về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của công ty Tân Đức.

Nguồn Autodesk.

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.