Tìm Hiểu về Sheet Metal Part I Inventor 2021
06/04 2022

 

Một sản phẩm kim loại tấm bắt đầu như một tấm kim loại phẳng có độ dày phù hợp.

Đối với mục đích sản xuất, những chi tiết như Bend RadiusRelief Size thường giống nhau trên toàn bộ sản phẩm kim loại tấm. Bạn nhập các giá trị cho chúng, sau đó phần mềm áp dụng chúng khi bạn thiết kế. Ví dụ, khi bạn tạo một mặt bích Flange, phần uốn cong Bend Radius sẽ tự động được thêm vào.

Cần phải chuyển đổi mô hình gấp Folded model sang mô hình phẳng Flat Pattern cho mục đích sản xuất. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem gấp của mô hình Folded model  và chế độ xem phẳng Flat Pattern  bằng cách nhấp đúp vào nút trình duyệt Mô hình gấp hoặc Mô hình phẳng.

 

  

 

Quan trọng:

Khối lượng và thể tích của một bộ phận kim loại tấm được lấy chính xác nhất từ mẫu phẳng. Mômen quán tính phải được tính toán từ hình dạng gấp cuối cùng.

Bạn có thể sử dụng các phương pháp thiết kế Top-down để tạo nhiều chi tiết kim loại tấm trong một tệp Part duy nhất. Lệnh Create Flat Pattern không khả dụng cho multi-body parts. Bạn phải sử dụng lệnh Make Components hoặc Make Part để tạo các bộ phận dẫn xuất derived parts có thể được làm phẳng flattened.

Bạn có thể thêm các tính năng features vào mẫu phẳng flat pattern. Các tính năng được thêm vào mẫu phẳng bằng cách sử dụng các lệnh trên Flat Pattern tab không hiển thị khi bạn xem mô hình ở trạng thái gấp folded state. Bạn có thể xuất các mẫu phẳng sang các định dạng tiêu chuẩn công nghiệp để sản xuất CNC.

Khi bạn sử dụng các bộ phận kim loại tấm trong các mô hình lắp ráp, sheet metal fasteners có sẵn thông qua Bolted Connection Component Generator, Content Center

Những cách để tạo Sheet Metal Parts trong Autodesk Inventor

Bạn có thể tạo các bộ phận kim loại tấm theo nhiều cách.

  • Tạo một bộ phận kim loại tấm bằng cách sử dụng mẫu kim loại tấm sheet metal template. Mẫu sử dụng các cài đặt của bạn cho độ dày vật liệu, bán kính uốn cong và độ giãn góc (material thickness, bend radius, and corner relief). Bạn sử dụng các lệnh sketch để tạo biên dạng cho mặt cơ sở hoặc mặt bích đường bao ban đầu. Sau đó, bạn thoát khỏi bản phác thảo và tạo tính năng kim loại tấm của bạn, và thêm bất kỳ tính năng kim loại tấm bổ sung nào cần thiết để hoàn thành phần của bạn.
  • Tạo một bộ phận thông thường với độ dày đồng nhất, sau đó chuyển nó thành một bộ phận kim loại tấm. Việc chỉ định một bộ phận làm kim loại tấm sẽ hiển thị tab Tấm kim loại và thêm các thông số cụ thể về kim loại tấm vào danh sách thông số.
  •  Ngược lại, bạn có thể chuyển đổi một phần kim loại tấm thành một part tiêu chuẩn. Làm như vậy sẽ đóng tab kim loại tấm và khôi phục các lệnh và môi trường mô hình hóa bộ phận tiêu chuẩn. Việc chuyển đổi một phần kim loại tấm thành một phần tiêu chuẩn sẽ tự động xóa mẫu phẳng của tấm kim loại. Bất kỳ lúc nào bạn xóa một mẫu phẳng trong một bộ phận kim loại tấm, bạn cũng xóa tất cả các chế độ xem mẫu phẳng trong các bản vẽ được liên kết.

Lưu ý: Khi sử dụng kỹ thuật này, hãy đảm bảo rằng độ dày tấm được mô hình hóa phù hợp với cài đặt thông số độ dày vật liệu. Sau khi chuyển đổi một bộ phận sang kim loại tấm, chúng tôi khuyên bạn nên thay thế bất kỳ giá trị kích thước và thông số nào kiểm soát độ dày của tấm kim loại bằng thông số Độ dày.

  • Để tạo ra một bộ phận kim loại tấm phù hợp với một số điều kiện cụ thể, hãy xây dựng một loạt các bề mặt, Stitch khâu chúng lại với nhau sau đó và sau đó làm dày thicken chúng.

Tìm hiểu về Sheet Metal Parts

Một sản phẩm kim loại tấm bắt đầu như một tấm kim loại phẳng có độ dày phù hợp.

Đối với mục đích sản xuất, những chi tiết như Bend RadiusRelief Size thường giống nhau trên toàn bộ sản phẩm kim loại tấm. Bạn nhập các giá trị cho chúng, sau đó phần mềm áp dụng chúng khi bạn thiết kế. Ví dụ, khi bạn tạo một mặt bích Flange, phần uốn cong Bend Radius sẽ tự động được thêm vào.

Cần phải chuyển đổi mô hình gấp Folded model sang mô hình phẳng Flat Pattern cho mục đích sản xuất. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ xem gấp của mô hình Folded model  và chế độ xem phẳng Flat Pattern  bằng cách nhấp đúp vào nút trình duyệt Mô hình gấp hoặc Mô hình phẳng

•About Sheet Metal Part Templates:

 Bạn có thể tạo các bộ phận kim loại tấm mới từ một mẫu có các thuộc tính được xác định trước, bao gồm material, bend relief, bend radius, corner relief, gap values, punch representations, và unfolding rules.

• About Sheet Metal Defaults 

Các thông số kiểu dáng mô tả các đặc điểm của bộ phận kim loại tấm và cách các bộ phận được sản xuất.

• To Add Sheet Metal Fasteners in Assembly

• To Work with Bend Features on Sheet Metal 

Bạn có thể add, edit, và delete bends.

• About Contour Flanges in Sheet Metal 

Bạn có thể tạo một contour flange từ một unconsumed hoặc shared open profile sketch.

 

 

• To Work with Contour Rolls in Sheet Metal 

Tạo contour roll bằng cách revolving a profile consisting of lines, arcs, splines,và elliptical arcs

• About Corners on Sheet Metal Feature 

Bạn có thể tạo corners trong quá trình tạo flange và contour flange features.

 

 

 

 

 

 

 

• To Work with Corner Chamfers in Sheet Metal 

Các góc vát thường được áp dụng cho các bộ phận kim loại tấm để loại bỏ các góc sắc nhọn khỏi mặt phẳng..

• To Add Corner Round to Sheet Metal Face 

Bạn có thể thêm các góc bo tròn góc vào cả các góc bên trong và bên ngoài, và bạn có thể tạo các miếng fillet hoặc các góc bo tròn có kích thước khác nhau chỉ trong một thao tác.

About Patterns of Sheet Metal Features

Có những cân nhắc đặc biệt để tạo ra pattern bằng sheet metal.

• About Flanges in Sheet Metal

Đặc điểm mặt bích bao gồm một mặt và phần uốn cong được kết nối với một mặt hiện có dọc theo một cạnh thẳng.

• To Create a Fold in a Sheet Metal Face

Nếp gấp trên một mặt kim loại tấm tạo thành một đường uốn cong thẳng phác thảo kết thúc ở các cạnh mặt.

• Create a Hem in a Sheet Metal Face

Các tính năng viền kim loại tấm thường được thêm vào để cung cấp một hoặc nhiều độ dày của vật liệu dọc theo một cạnh của mặt hoặc mặt bích.

• About Lofted Flange Features in Sheet Metal

Hình học phác thảo cho một mặt bích loft có thể đại diện cho mặt trong hoặc mặt ngoài của vật liệu kim loại tấm, hoặc nó có thể đại diện cho mặt phẳng vật liệu.

• About Punch Tools for Sheet Metal

Các công cụ đột lỗ kim loại tấm là iFeatures với các thuộc tính bổ sung giúp cắt các hình dạng lỗ đơn giản hoặc phức tạp trên một mặt của bộ phận của bạn, bao gồm cả đường uốn cong.

• To Rip Sheet Metal Features

Một số thiết kế kim loại tấm (ví dụ: các hình dạng chuyển tiếp được tạo bằng Mặt bích Lofted) được tạo ra từ các closed profile sketches yêu cầu một đường rip để làm phẳng chúng.

• About Unfold and Refold Feature Pairs

Đôi khi kim loại tấm có các khu vực uốn cong chéo trong part hoàn thiện. Bạn có thể làm phẳng phần để tạo ra các tính năng như vậy.

To Unfold and Refold Sheet Metal Features

• About Sheet Metal Flat Patterns

Sử dụng một mẫu phẳng, là hình dạng của phần kim loại tấm trước khi nó được hình thành, để tạo ra các bản vẽ cho quá trình sản xuất.

• To Work with Flat Pattern in Sheet Metal

Bạn có thể tạo một mẫu phẳng từ một mô hình kim loại tấm và hiển thị các iProperties chính xác cho một mô hình gấp và một mẫu phẳng.

• To Work with a Sketch Copied to a Flat Pattern

Bạn có thể sao chép một bản phác thảo sketch sang một mẫu phẳng, xóa nó, kiểm soát khả năng hiển thị của bản phác thảo và phá vỡ liên kết giữa các bản phác thảo.

• To Work with Bend Order Annotation in Sheet Metal Flat Pattern

Bạn có thể sắp xếp lại trực tiếp, sắp xếp lại tuần tự hoặc ghi đè riêng lẻ thứ tự uốn cong theo một mẫu phẳng.

• To Create a Flat Pattern Cosmetic Centerline

Cosmetic centerlines - Các đường tâm thẩm mỹ (không phải là đặc điểm của mô hình gấp) thể hiện các đặc điểm của mô hình gấp trên mẫu phẳng và các bản vẽ tiếp theo của mẫu phẳng.

• About Bend Tables for Sheet Metal Materials

Bảng uốn cong quy định giới hạn uốn cong cho độ dày vật liệu cụ thể ở bán kính cụ thể và góc uốn cong đối với máy phân tích mẫu phẳng.

• To Edit Custom Unfold Equations

Sử dụng các phương trình tùy chỉnh để chỉ định chính xác cách bạn muốn tính đến độ phẳng của các vùng uốn cong trong các mô hình bộ phận kim loại tấm gấp lại của bạn.

• About Export of Faces and Sheet Metal Flat Patterns

• Sheet Metal References

 

 

Hiện nay phần mềm đã được cracked trôi nổi trên mạng khá nhiều nhưng người dùng thường không biết về những nguy hiểm và bất lợi khi họ sử dụng cũng như những lợi ích và hỗ trợ trực tiếp kịp thời cho những bất cập khi khách hàng của Autodesk gặp phải trong quá trình sử dụng.

Cho đến nay, Tân Đức- Đối tác VÀNG của Autodesk tại thị trường Việt Nam chuyên phân phối, dẫn đầu các giải pháp doanh nghiệp bao gồm các phần mềm thiết kế bản quyền chính hãng, phần mềm quản lý dữ liệu, v.v…Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư của Tân Đức luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ 24/7 cho Quý khách hàng nhằm lựa chọn được gói sản phẩm phù hợp với chi phí tối ưu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi  để nhận ngay phiên bản dùng thử, báo giá trực tiếp của bộ sản phẩm PDMC Collection, Autodesk Inventor, Autodesk Vault Pro mới nhất. Ngoài ra, tthông tin các buổi đào tạo - hội thảo với các chuyên gia từ chính hãng Autodesk và nội dung phù hợp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.