Tính năng Shape generator trong Inventor professional
16/12 2022

TÍNH NĂNG SHAPE GENERATOR TRONG INVENTOR PROFESSIONAL

- TỐI ƯU HÓA VẬT LIỆU TRONG THIẾT KẾ BỘ PHẬN PART

Shape Generator  là một cách tiếp cận mới để thiết kế các bộ phận nhẹ, hiệu quả về mặt cấu trúc.

Shape Generator cung cấp một chiến lược thông minh để tối đa hóa độ cứng của bộ phận dựa trên các ràng buộc mà bạn chỉ định. Công nghệ này được tích hợp vào Inventor, giúp bạn thuận tiện trong quá trình thiết kế. Shape Generator tạo ra một lưới 3D có thể được sử dụng để hướng dẫn tinh chỉnh thiết kế của bạn. Do đó, thời điểm tốt nhất để sử dụng nó là trong giai đoạn thiết kế ban đầu hoặc thiết kế ý tưởng.

Hình ảnh trên minh họa cách Shape Generator có thể trở thành một phần của quá trình thiết kế một cách trơn tru như thế nào.

  1. Bước đầu tiên là tạo một chi tiết có thể tích, khối lượng gần đúng của mô hình ý tưởng mong muốn. Mô hình phải chứa các điểm tiếp xúc cần thiết, chẳng hạn như hai vị trí chốt và bề mặt tiếp xúc nơi lực sẽ được tác dụng.
  2. Với khối lượng thể tích chi tiết được xác định, bạn có thể chỉ định các vùng bảo tồn (vùng thể tích giữ lại) (quy trình sẽ không sửa đổi các vùng này khi tạo hình dạng tối ưu khối lượng), đồng thời áp dụng các ràng buộc chi tiết có thể gặp phải khi sử dụng.
  3. Với các tiêu chí thiết kế được chỉ định, bạn chạy Shape Generator và nhận lại một chi tiết lưới đáp ứng các tiêu chí.
  4. Chi tiết lưới mesh đóng vai trò như một hướng dẫn để bạn thực hiện các sửa đổi đối với mô hình. Các chỉnh sửa của bạn biến mô hình có một giá trị gần đúng thành một thiết kế tối ưu.

Chú ý: Shape Generator không hỗ trợ cho AssemblyMultibodies Part.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SHAPE GENERATOR

(Đính kèm link: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Inventor-Help/files/GUID-D74F47F3-FE22-44EF-85BE-7C6B1F56DCF9-htm.html)

Nguồn; Autodesk

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.