TÍNH NĂNG SMART BLOCKS TRONG AUTOCAD 2024
22/03 2024

Smart Blocks: Replacement

Thay thế block references được chỉ định bằng cách chọn từ bảng gồm các khối block tương tự được đề xuất.
Khi bạn chọn block references để thay thế, sản phẩm sẽ đề xuất các khối block tương tự để bạn chọn.

Smart Blocks Replacement

Khi các block references được thay thế, các giá trị tỷ lệ, góc quay và thuộc tính được duy trì từ khối blocks ban đầu.

Smart Blocks: Placement

Smart Blocks Placement

Chức năng smart block functionality có thể đưa ra đề xuất vị trí dựa trên vị trí bạn đã đặt Block đó trước đó trong bản vẽ.
Công cụ sắp xếp Block tìm hiểu cách đặt các phiên bản Block hiện có trong bản vẽ của bạn để suy ra vị trí tiếp theo của cùng một Block. Khi bạn chèn một block, công cụ sẽ đưa ra các đề xuất về vị trí gần với hình dạng tương tự nơi bạn đã đặt Block đó trước đó.
Ví dụ: nếu bạn đã đặt Block ghế gần góc tường, khi chèn một phiên bản khác của khối ghế đó, AutoCAD sẽ tự động định vị ghế khi bạn di chuyển nó đến gần một góc tương tự. Khi bạn di chuyển Block, các bức tường sẽ được đánh dấu và vị trí, góc xoay và tỷ lệ của khối ghế được điều chỉnh để phù hợp với phiên bản Block khác. Bạn có thể nhấp để chấp nhận gợi ý, nhấn Ctrl để chuyển sang gợi ý khác hoặc di chuyển con trỏ ra xa để bỏ qua gợi ý hiện tại. Để tạm thời tắt đề xuất khi đặt khối, hãy giữ Shift+W hoặc Shift+[ trong khi chèn hoặc di chuyển Block của bạn.

Nguồn Autodesk

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.