TIPS: Tỷ lệ động của chế độ xem bản vẽ
23/12 2022

  • Trong lệnh Base View bạn có thể thay đổi tỷ lệ (Scale) hình chiếu trong hộp thoại Drawing View. Ngoài ra bạn có thể thêm hay xóa các hình chiếu rất nhanh chóng. Tuy nhiên, có một cài đặt ở đây mà người dùng có thể không biết và đó là khả năng thay đổi tỷ lệ chế độ xem động hoặc theo các giá trị đã biết.
  • Các góc nhỏ màu xanh lá cây xung quanh bản xem trước Chế độ xem cơ sở trông giống như có lẽ chúng chỉ là con trỏ đóng khung để xác định ranh giới, nhưng thực tế chúng là điều chỉnh tỷ lệ. Tùy thuộc vào danh sách tỷ lệ của tôi trong Kiểu và Tiêu chuẩn và do đó các tỷ lệ trong hộp thoại, góc nhỏ màu xanh lá cây sẽ tự động có kích thước thành một trong các tỷ lệ này khi tôi kéo nó. Nếu tôi đi dưới quy mô thấp nhất hoặc trên quy mô lớn nhất, thì nó sẽ bắt đầu chuyển sang kích thước tỷ lệ rất động thay vì một danh sách đã chọn. Nếu tôi giữ CTRL trong khi di chuyển các góc, thì nó sẽ tự động chuyển sang chia tỷ lệ động.

≈≈ Bạn có thể xem thêm tại đây.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.