Tối Ưu Hoá Quy Trình Render Với Arnold
26/10 2021

Arnold 6.2 mang lại tốc độ và tính linh hoạt hơn cho quy trình làm việc của bạn với các nút xử lý hậu kỳ mới để kiểm soát tốt hơn các hiệu ứng ánh sáng và các công cụ để tự động sành sau mỗi lần render.

Bản cập nhật này cũng tiếp tục xây dựng bộ công cụ GPU của Arnold với một số cải tiến để giúp bạn hiển thị hiệu quả hơn và cải thiện hỗ trợ USD , được phát triển trong collorabation với một số VFX và studio hoạt hình. 

Tính năng Light mixer: cho phép hiệu chỉnh các nguồn sáng một cánh riêng biệt dưới dạng kết quả AOV sau khi render.

Tính năng Bloom: mô phỏng hiệu ứng phát sáng – tương tự như camera lense ngoài thực tế khi gặp một nguồn phát sáng.

Tính năng Noise Denoiser: tự động giảm nhiễu khi render, hiệu chỉnh denoiser setting và có kết quả tức thì ngay trong cửa sổ render.

Tính năng OptiX Denoiser : có thêm sự kiểm soát về các hiệu ứng clamping và blending.

Blend: nội suy tuyến tính giữa hình ảnh đầu vào và kết quả sau khi denoise

Clamp: thiết lập phạm vi cho phép của denoiser

Cải tiến quá trình render với GPU:

  • Shadow Linking,
  • Shadow Groups,
  • Khởi động và render nhanh hơn 4%.
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.