Yêu cầu hệ thống autodesk product design & manufacturing collection (pdmc) 2021
06/05 2021

Yêu cầu cấu hình khuyến nghị - Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PDMC)

Operating System  Microsoft® Windows® 10, 64-bit
CPU

Khuyến nghị:
3.0 GHz hoặc cao hơn, 4 hoặc nhiều nhân (more cores)

Tối thiểu:
2.5 GHz hoặc cao hơn

RAM

Khuyến nghị:
20 GB RAM hoặc cao hơn

Tối thiểu:
8 GB RAM cho mô hình ít hơn 500 chi tiết (500 part assemblies)

Disk Space 100GB
Graphics

Khuyến nghị:
4 GB GPU với băng thông 106 GB/S và DirectX 11 

Tối thiểu:
1 GB GPU với băng thông 29 GB/S và DirectX 11 

Xem thêm 

Display Resolution

Khuyến nghị:
3840 x 2160 (4K); Tỷ lệ ưu tiên (scale): 100%, 125%, 150%, or 200%

Tối thiểu:
1280 x 1024 (1080p)

Network Kết nối Internet để cài đặt Autodesk® Desktop App, downloads và activate license.
Pointing Device

Tuân thủ MS-Mouse
Ví dụ: Basic Optical Mouse; Wireless Mouse; Bluetooth Mouse…

Hiệu suất cao: 3Dconnexion SpaceMouse®, driver 10.5.12 trở lên.

Spreadsheet

 

Microsoft® Excel 2016 trở lên. (local install)
Office 365 – đảm bảo có Excel (local install)
Lưu ý: Không hỗ trợ Windows Excel Starter®, OpenOffice®, và browser-based Office 365

 

Browser Google Chrome hoặc tương đương
.NET Framework .NET Framework Version 4.8 trở lên

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận nhiều ưu đãi lớn từ công ty Tân Đức. Vui lòng liên hệ tại :

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC
ĐỐI TÁC VÀNG MẢNG D&M TẠI VIỆT NAM
103 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Phone: (028) 3822 0590 / 3829 2399 / 3822 9633
Fax : (028) 3829 7431

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.