(028) 3822 0590, 3829 2399

Bảng giá đăng ký tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Ghi chú
.com Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.net Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.org Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.us Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.info Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.co.uk Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.cc Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.bz Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.nu Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.ws Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng
.mobi Miễn phí Liên hệ Dành cho mọi đối tượng

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC GIA

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Ghi chú
.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho cá nhân/doanh nghiệp
.com.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho cá nhân/doanh nghiệp
.net.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho cty viễn thông tin học
.org.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho các tổ chức
.edu.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho các trường học
.gov.vn Liên hệ Liên hệ Dành cho cơ quan nhà nước

 

Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn ngay cho Quý khách.