(028) 3822 0590, 3829 2399

Dịch vụ Email Online

Mô tả Mail Plus 1 Mail Plus 2 Mail Plus 3 Mail Plus 4 Mail Plus 5
Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Số lượng email 5 10 25 50 100
Dung lượng ổ cứng (MB) 500 1000 2500 5000 10.000
Webmail/POP3/SMTP
Anti spam
Cpanel quản lý email
Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

Ghi chú:

- Khách hàng tự quản trị danh sách email
- Khách hàng tự set dung lượng mỗi hộp thư tuỳ theo dung lượng ổ cứng
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013