(028) 3822 0590, 3829 2399

Máy Chấm Công

 

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG
 
     

 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY

 

THẺ CẢM ỨNG

 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng