(028) 3823 0291, 3829 2399, 3823 3234

Virtual Private server

Mô tả EasySTANDARD EasyPOWER EasySTRONG EasySUPER
Phí khởi tạo dịch vụ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
CPU (share) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)
RAM (Fix) 512MB 768MB 01GB 02GB
HDD (Fix) (GB) 40 60 80 100
Lưu lượng thông tin (GB/tháng) 500 800 1000 1500
Địa chỉ IP 1IP
Phương thức quản trị Remote Desktop
Hệ điều hành Windows / Linux
Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
Các dịch vụ bổ sung
Bổ sung lưu lượng thông tin 100GB/tháng Liên hệ
Bổ sung 10GB ổ cứng Liên hệ
Bổ sung 512MB RAM (*) Liên hệ
Chương trình quản lý hosting: DirectAdmin Liên hệ
Chương trình quản lý hosting: Hosting Controller Liên hệ
Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

Ghi chú:

- 01 VPS tối đa 02 GB RAM
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013