(028) 3822 0590, 3829 2399

Virtual Private server

Mô tả EasySTANDARD EasyPOWER EasySTRONG EasySUPER
Phí khởi tạo dịch vụ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
CPU (share) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache) Intel Xeon Quad Core Processor E3 -1220 (3.1Ghz, 8MB cache)
RAM (Fix) 512MB 768MB 01GB 02GB
HDD (Fix) (GB) 40 60 80 100
Lưu lượng thông tin (GB/tháng) 500 800 1000 1500
Địa chỉ IP 1IP
Phương thức quản trị Remote Desktop
Hệ điều hành Windows / Linux
Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
Các dịch vụ bổ sung
Bổ sung lưu lượng thông tin 100GB/tháng Liên hệ
Bổ sung 10GB ổ cứng Liên hệ
Bổ sung 512MB RAM (*) Liên hệ
Chương trình quản lý hosting: DirectAdmin Liên hệ
Chương trình quản lý hosting: Hosting Controller Liên hệ
Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

 

Ghi chú:

- 01 VPS tối đa 02 GB RAM
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013