Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T)

Phần mềm

Chúng tôi là nhà phân phối phần mềm bản quyền của các nhà cung cấp phần mềm phổ biến trên thế giới (Microsoft, Symantec, Autodesk, Adobe, Quark, ...)

Thiết kế Website

- Chuyên thiết kế website
- E-Catalogue
- Phần mềm quản lý điều hành eTour
- Dịch vụ Domain & Hosting

Phát triển ứng dụng
- Phần mềm Quản lý Nhân sự- Chấm công - Tính lương.
- Phần mềm In Hóa Đơn (InP).
- Phần mềm Quản lý Kho.
- Nhận Dạng Tự Động.
Trường CNTT Tân Đức

- Chương trình đào tạo Microsoft
- Chương trình đào tạo EC - Council
- Chương trình đào tạo SolidWorks
- Chương trình đào tạo AutoDesk....

Giải pháp & Dịch vụ
- Giải pháp ảo hóa, điện toán đám mây, office 365, email, backup...
- Dịch vụ chuyển đổi, triển khai ảo hóa, nâng cấp hệ thống, Azure...

Giới thiệu vắn tắt
"Công ty Cổ Phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức (TD&T) nguyên là Công ty TNHH Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức, đơn vị liên doanh giữa Ủy ban KHKT Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập vào năm 1991 theo quyết định số 67/VKH-QĐ của Viện Khoa học Việt Nam và được đăng ký lại theo Luật Công ty vào năm 1992 theo tinh thần Nghị định 388/HĐBT.

Xem tiếp