Let's Reach for Excellence!
Ngôn ngữ : vietnam   English TDT

Dịch vụ Email Online

Mô tả Mail Plus 1 Mail Plus 2 Mail Plus 3 Mail Plus 4 Mail Plus 5
 Phí hàng tháng (VNĐ/Tháng)  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ  Liên hệ
 Số lượng email  5  10  25  50  100
 Dung lượng ổ cứng (MB)  500  1000  2500  5000  10.000
 Webmail/POP3/SMTP
 Anti spam
 Cpanel quản lý email
 Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
 Thời gian hợp đồng & phương thức thanh toán
 Thời hạn hợp đồng thanh toán tối thiểu 12 tháng

Ghi chú:

- Khách hàng tự quản trị danh sách email
- Khách hàng tự set dung lượng mỗi hộp thư tuỳ theo dung lượng ổ cứng
- Bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Bảng giá này đuợc áp dựng kể từ ngày 01/11/2013